Om livet etter døden

100px_illustration_008

Hensikten med tilværelsen vår er å forberede oss til det evige livet. Døden er livets port. Den verden vi lever i nå er en verden av voksende bevissthet og karakterutvikling.


Guds mål, som er virkeliggjort i himmelen, er å samle alle mennesker i sin nærhet, å samle menneskene i harmonien rundt seg slik at de kan få ta del i hans liv. Han kan bare gjøre dette om vi selv vil. Meningen med livet her er å frivillig velge et liv i harmoni med Herren. Vi kan faktisk begynne å oppleve en himmelsk glede i dette livet når vi lever for andre. Men når vi legger denne verdens begrensninger bak oss og begynner på et liv i den åndelige verden, får vi mulighet til å erfare ubeskrivelig fred og glede. Alt dette opplever vi i et englesamfunn som likner denne jorden, men der alle lever for å gi glede til hverandre.