Om kirken

100px_illustration_017

Kirken i sin videste betydning består av alle mennesker som lever et liv i overensstemmelse med sin oppfatning av Gud når det skjer i uselvisk kjærlighet til sine medmennesker. Denne kjærligheten er Guds kjærlighet. Den kaller og samler mennesker til en allmen kirke.


Dette utelukker ikke behovet for særskilte kirkesamfunn med ulike læresetninger eller måter å tjene Gud. Kirkene finnes fordi mennesker med ulike tradisjoner skal kunne utvikle kunnskapen om Gud og om hvordan man skal elske og tjene ham og sin neste. Likevel finnes det mer og mindre forutsigbare måter å komme til klarhet om Gud på. Om du så noen utføre en jobb med helt feil verktøy, og det sto i din makt å bytte ut verktøyene med noe mer passende; skulle du ikke da gjort det forutsatt at personen var villig til å ta imot?