Om å bli født på nytt

100px_illustration_013

Tro og frelse kommer ikke i en håndvending. Likevel kan vi oppleve viktige vendepunkt og milepæler. Vår tro vokser og modnes etterhvert som vi lærer og kommer inn i nye stadier av vårt liv.


Vår evne, både den følelsesmessige og den intellektuelle, til å se og la oss påvirke av Herren øker etterhvert som vi tilegner oss visse grunnleggende begrep og vinner livserfaringer. Den nye kirken gir en inngående trinn-for-trinn-forståelse av den åndelige prosessen det er å bli født på nytt.

Vi kan heve oss over våre fysiske begrensninger og vårt begjær, over stundens tilsynelatende behov. Vi kan tenke rasjonelt, vi kan se og påvirkes av idéer – idéer som er tidløse og evige. Vi kan lære oss nye ting hver dag. Vi kan forandres av disse idéene og ledes til et bedre liv. Vi kan gjøre alt dette fordi vi er åndelige individer med en egen fri vilje.