Om Jesus Kristus

100px_illustration_015

Gud skapte alt «i begynnelsen». Han ga seg til kjenne for oss som Jesus Kristus. Han er nærværende blant oss i kjærlighet og sannhet samtidig som han sørger for vår utvikling. Han er kilden til alt godt i våre liv.
Når hans godhet medvirker i våre liv kan vi kjenne en ny og dypere dimensjon i alt vi gjør.


Den Gud som gir oss livet er en Gud som vil bli kjent med oss. Vi tror at han har veiledet dem som skrev og samlet Guds ord gjennom hver tidsalder slik at den hellige skrift bærer bud om Herren og hans vilje som ingen annen bok gjør. «Bokstaven» virker iblant foreldet, men budskapet er tidløst. Hans kjærlighet og fornyende kraft er tilstede i Bibelen og når dem som søker ham der.

Meningen i «Loven og profetene» sammenfattes i de to store budene: «Du skal elske Herren din Gud… og din neste som deg selv» (evangeliet etter Matteus, kapittel 22, vers 37-40). Når vi vender oss til Herren gir han oss kraft og innsikt til å elske ham og vår neste. Han viser oss innstilling og oppførsel hos oss selv som står i veien for et rikt liv, og gir kraft til å stå imot og til å forbedre oss. Vi opplever hans kjærlighet til oss når vi etterstrever å følge hans bud. Den kjærligheten gir oss glede og fred og fullbyrder det som vi av egen kraft ikke kan oppnå.