Vårt livssyn

100px_illustration_016

Vi tror at det guddommelige har gitt oss verktøy for å kunne forstå livet og tilværelsen på en langt dypere måte, hvis vi vil. Disse verktøyene finner vi i Swedenborgs bøker. Swedenborg var selv tydelig på at han skrev sine teologiske verk på oppdrag fra det guddommelige. I Den nye kirken baserer vi vårt livssyn på Bibelen (Ordet) sett gjennom åpenbaringene som Swedenborg beskriver (Læren).


Indre fred

Handlingene våre, og særlig motivene bak dem, sier mye om hvem vi egentlig er. Hvis vi avstår fra å gjøre noe vi forstår er galt, og istedet gjør oss nyttige for våre omgivelser og medmennesker, vil vi oppleve en indre fred og lykke, som har sitt opphav i det guddommelige.

Forstand og vilje

Alle mennesker kan forstå hva som er godt og sant. Mennesket har også en indre vilje, som er gløden som gir oss retning i livet. Denne gløden, eller kjærligheten, ser forskjellig ut fra menneske til menneske. Det som er felles for oss alle, er at den styrer oss i alle våre handlinger. Meningen med livet er å forme denne kjærligheten slik at den harmoniserer med det vi vet er godt og sant.

Swedenborgs skrifter vender seg til alle mennesker

Swedenborgs bøker gir en troverdig og fornuftig beskrivelse av Gud, av vårt eget sinn, og av hva godt og sant faktisk er. Swedenborgs bøker åpner for en levende åndelighet som er praktisk, og som kan brukes av alle mennesker i alle kulturer.