Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var filosof, vitenskapsmann, oppfinner, astronom, matematiker, politiker og visjonær. Etter å ha brukt den første delen av sitt liv til å studere den ytre, fysiske verden, viet han de siste tredve årene av sitt liv til å observere og beskrive en annen verden: den åndelige.


Han ble ført inn i den åndelige verden av Gud for å kunne øke kunnskapen om og gjenopprette troen på Gud og Guds ord. Swedenborgs religiøse bøker, sammen med Bibelen, ligger til grunn for vårt livssyn. Swedenborgs bøker bekrefter mange av de store religiøse sannhetene samtidig som de åpenbarer mer – om Gud, om Guds ords indre nivåer, om forholdet mellom de åndelige og fysiske dimensjonene, om himmel og helvete, om sinnets oppbygning, om forholdet mellom mann og kvinne, om det å bli født på ny, og hva det innebærer å oppriktig elske og tjene sin neste.

Litt om Swedenborgs liv:

1688
Emanuel Swedenborg blir født den 29 januar i Stockholm, der hans far Jesper Swedberg er hoffpredikant. Emanuels mor heter Sara Behm.

1692
Familien flytter til Uppsala. Swedberg blir professor i teologi.

1696
Emanuels mor dør. Hans far gifter seg på nytt i 1697 med Sara Bergia. I 1702 blir Jesper Swedberg biskop i Skara.

1709
Emanuel avslutter sine universitetsstudier.

1710-15
Han drar på dannelsesreise til England, Holland, Frankrike, Tyskland.

1714
I brevene Swedenborg skriver hjem beskriver han noen av sine oppfinnelser: En ubåt (!), et sluseystem, løftekraner som utnytter vannets flyteevne, et fly (!), rep med stor holdbarhet, et musikalsk universalinstrument, automatvåpen, en vakuumpumpe mm. Noen av de teoriene som Swedenborg legger frem og får anerkjennelse for er bl.a læren om atomer samt nebularhypotesen, dvs. at solen er opprinnelsen til vårt planetsystem; videre at lys er bølgeformet, og at magnetisme og elektrisitet hører sammen.

1715-17
Han gir ut Sveriges første vitenskapelige tidskrift, Dædalus Hyperboreus. Der beskriver han en del av sine og Christopher Polhems tekniske oppfinnelser.

1716
Kong Karl XII utnevner Swedenborg til embetsmann ved Bergskollegium. Gruvenæringen var den viktigste næringen i Sverige på denne tiden. Swedenborgs innsats leder til store forbedringer.

1719
Swedenborg blir adlet, først og fremst på grunn av sin fars stilling som biskop. Han endrer navnet fra Swedberg til Swedenborg.

1718-43
Swedenborg skriver flere omfattande verk innen vetenskaplige og filosofiske emner og blir gjennom dem berømt, særlig utenfor Sverige.

1743-44
Under en av sine mange reiser til Holland og England gjennomgår Swedenborg en livsavgjørende, indre forandring. Herren Jesus Kristus åpenbarer seg for ham. Han får vite at han er utvalgt til å formidle en ny åpenbaring til verden. Han får åpnet sitt åndelige syn og får på den måten kunnskap om hva livet etter dette handler om. Han blir dessuten undervist om Ordets indre, åndelige betydning. Gjennom flere år studerte han derfor Bibelen svært inngående på originalspråkene.

1748
Swedenborg begynner å skrive de bøkene som vi kaller «Skriftene». Han starter med verket Arcana Cælestia (Himmelske hemmeligheter). Det ble 8 bind på latin. I svensk oversettelse 17 bind (12 i den pågående nyoversettelsen). Verket er en forklaring av første og andre Mosebok. Samtidig beskriver han den åndelige verdenen.
Under drøyt 25 år mottar Swedenborg åpenbaringer. Han gjentar flere ganger at han står under Herrens ledelse.

1772
Swedenborg dør under et opphold i London, der han året før publiserte sitt siste store verk: Den sanne kristne religion. Han begraves i den svenske kirken i London. I 1908 flyttes hans levninger under stor høytidelighet til Sverige. Hans levninger hviler nå i en sarkofag i Uppsala domkirke.