Skriftene

Skriftene

I Den nye kirken tror vi at Gud har gitt oss åpenbaringer som gjør at vi kan forstå Bibelen, Gud og livet på en helt ny måte. Disse åpenbaringene er Emanuel Swedenborgs teologiske verk, som vi kaller Skriftene. Foreløpig foreligger det kun to av Swedenborgs religiøse titler på norsk, men Swedenborgselskapet jobber jevnt og trutt med nye oversettelser.


En himmelsk lære om det nye Jerusalem er en oversettelse fra 2013. Boken inneholder Swedenborgs tolkning av kristendommens grunntanker, og presenterer et helt nytt syn på religionen som tidligere definerte vår kultur. Her fylles kjente kristne begreper med nytt innhold. Kjærlighet er ifølge Swedenborg en livsenergi som kan vendes i ulike retninger. Forsyn er en guddommelig tilstedeværelse i våre liv, som leder oss i riktig retning. Swedenborg snakker ikke bare om en kjærlig Gud, men om en Gud som er kjærlighet.
Les mer her!

En ny oversettelse av Swedenborgs Himmel og helvete ble utgitt 10. mars 2011. Himmel og helvete (1758) er en detaljert utlegning av livet etter det dennesidige, en forklaring på hvor menneskene havner etter at vårt fysiske legeme har avgått ved døden. Det handler om menneskets oppvåkningsprosess i åndeverdenen, men det handler også om forutsetningen for å komme til himmelen – eller til helvete.
Boken er oversatt av Tor Halstvedt og Per Bingen, og utgitt av Vidarforlaget.
Les mer her!

Swedenborgs skrifter på norsk og svensk

For Swedenborgs skrifter på norsk og svensk kan du besøke Swedenborgselskapet.

Swedenborgs skrifter på engelsk

For Swedenborgs skrifter på engelsk anbefaler vi et besøk hos nettbokhandelen til
The Swedenborg Society i London.