Swedenborg og treenighet

Treenighet i én person?

Contact Form Shortcode Error: Form 3 does not exist

Den nye kirkens lære om treenigheten er nøkkelen til å forstå det guddommelige.


Bli med på en samtale om Swedenborg og treenighet.
Vi møtes lørdag 19. oktober klokken 18.30, på Skøyenåsen i Oslo.

Ta kontakt via skjemaet nedenfor for påmelding og veibeskrivelse.


For at en religion skal kunne ha troverdighet, kan den kun forholde seg til én Gud. Polyteismen avslører seg som en umulighet i det man må bestemme seg for hvem av gudene som kom først. Med andre ord; hvilken gud skapte hvem?

Kristendommen støtte umiddelbart på dette problemet, siden denne kirkelige tidsalderen oppsto ved at Gud selv steg inn i tid og rom som Jesus Kristus, og gjennom helliggjørelsen introduserte Den hellige ånd.

Arius, en av de tidlige kirkefedrene, ”løste” problemet ved å erklære at Jesus var underlegen Gud, siden Jesus var skapt. Sagt med andre ord; Jesus kom ikke først. Kirkemøtet, eller konsilet, i Nikea i 325 fant en annen ”løsning” ved å erklære at alle tre guddommene (Far, Sønn & Hellig ånd) hadde eksistert i evighet, som tre separate guder, og som ”samarbeidet” som én Gud.

Det Arius bommet på var dette: Ja. Herrens menneskelighet var skapt som et naturlig menneske. Men Herrens sjel var det Ordet kaller Far, eller Faderen, altså Gud (Jehova). Den skapte guddommen som Arius så på som underlegen Gud, var Herrens menneskelige kropp før helliggjørelsen.

Gjennom sitt liv og sine handlinger på jorden (Herren reddet menneskeheten ved å ta full kontroll over helvetene, gjenopprette himlene, og ved å etablere en ny kirkelig tidsalder (kristendommen)), og den påfølgende helliggjørelsen av sin fysiske kropp gjennom å nedkjempe enhver tenkelig fristelse og på den måten forene kroppen med sin guddommelige sjel, ble Herren vår Gud. Dette var ikke en ny skapning, slik Arius trodde. Det var ganske enkelt universets skaper som tok på seg en menneskelig manifestasjon. Handlingene fra dette guddommelige mennesket er det Ordet kaller Den hellige ånd. Slik består treenigheten av tre guddommelige aspekter, som alle er integrert i én guddommelig person; Herren.