Ressurser

Vil du vite mer om Den nye kirken rundt om i verden? Eller vil du vite mer om Swedenborg? Her finner du kanskje lenker som kan hjelpe deg på vei.


The New Church – Den nye kirkens offisielle nettsted. På disse sidene finner du en mengde informasjon og svar på mange spørsmål om Den nye kirkens lære og teologi. Du kan også finne mange prekener – både som lydfiler og som tekst.


Lenke til The New Church i England – UK


Nya Kyrkans Församling. Den nye kirkens menigheter i Stockholm og Jönköping, Sverige.


Den Nye Kirke. Den nye kirkens menighet i København, Danmark.


BibliotekSwedenborg. BibliotekSwedenborg samler og organiserer bøker, tidskrifter og dokumenter av, om og relatert til Swedenborg.


The Swedenborg Society i England er verdens eldste Swedenborgselskap, grunnlagt i 1810. Her finner du informasjon om Swedenborg, Swedenborgs påvirkning på våre europeiske samfunn samt generell Swedenborgiana. The Swedenborg Society holder jevnlige foredrag i London, gir ut bøker og hefter og har generelt høy aktivitet.


The Swedenborg Foundation er det amerikanske Swedenborgselskapet, og har vært i drift i over 150 år. The Swedenborg Foundation trykker og gir ut samtlige av Swedenborgs skrifter – både teologiske og videnskapelige. De har en stor nettbokhandel, samt mye info om Swedenborg generelt og hans påvirkning på amerikansk tenkning.


Swedenborgselskapet er den norske avdelingen av det Stockholm-baserte Skandinaviska Swedenborgsällskapet. Swedenborgselskapet arbeider med å oversette Swedenborgs verker til de skandinaviske språkene.


Bryn Athyn Cathedral – Verdens største nykirkelige bygning. Et spennende nettsted om en spennende bygning.


Swedenborgs Minneskyrka. Kirkebygningen til Nya Kyrkans Församling i Stockholm er en arkitektonisk perle fra slutten av Jugend-perioden. Bygningen er åpen for besøk hver onsdag.


Bryn Athyn College. College i USA basert på Den nye kirkens lære. Her kan du lese om hvilke utdannelser som er tilgjengelige. Du kan søke om opptak direkte fra nettsidene. Skolen har stipendordninger.


New Christian Bible Study. The New Christian Bible Study er en omfattende database hvor du kan søke i bibelske og swedenborgianske tekster, og å finne den åndelige betydningen i bibeltekstene basert på Emanuel Swedenborgs verk.


Kempton Project. I denne web-baserte databasen tar man utgangspunkt i skriftsteder fra Ordet. Skriv inn et bibelvers, så leter den opp alle referenser i Swedenborgs skrifter som belyser skriftstedet.


New Search. Database hvor du kan søke i samtlige av Swedenborgs teologiske skrifter. Du kan søke i ulike engelske oversettelser og lese Swedenborgs skrifter på originalspråket latin.


Information Swedenborg. En mengde informasjon om Swedenborg; filosofen, vitenskapsmannen og teologen.