Religion som er klar og fornuftig

Å tro eller ikke tro på Gud er et stort spørsmål. Men det er viktigere at det man tror på faktisk fungerer. Det er ikke en intellektuell sak. Det handler om livet. Et liv med eller uten Gud – med en Gud som ikke er dømmende, men som er kjærlighet og tilgivelse,  og som peker på en bedre vei.