For mange virker Bibelen ubegripelig

For mange virker Bibelen ubegripelig

I Den nye kirken tror vi at det finnes en indre, fornuftig, åndelig dimensjon i Bibelen. Jesus sa jo at han snakket i lignelser. Se litt på hva vi sier om Bibelens symboler, som viser at Bibelen egentlig handler om å finne frem til et bedre liv.