Var Swedenborg spiritist?

Nei! Swedenborg advarte mot spiritisme.

De åndene man kan få kontakt med i seanser er ute etter å lure og villede, ifølge Swedenborg.