Hvorfor er Swedenborg så viktig?

Den nye kirken ble dannet rundt læren som Gud åpenbarte gjennom Swedenborg. Swedenborg selv grunnla aldri noe kirkesamfunn. Hans hensikt var å tilføre datidens kristenhet ny kunnskap.

Men den ble ikke tatt imot. For Den nye kirken er Swedenborg hva Moses og profetene var for jødene, og hva evangelistene Matteus, Markus, Lukas og Johannes var for den kristne kirken. Han beskrev seg selv som Herren Jesu Kristi tjener, og hans oppdrag var å formidle den nye åpenbaringen som Herren lovet sine disipler. (Se evangeliet etter Johannes, kapittel 16, vers 12 og kapittel 13, vers 25).