Hvilken betydning har Bibelen?

Bibelen er helt sentral. Bibelen er Guds ord, kilde til kunnskap.

Herren viser oss gjennom Swedenborg at Bibelens inspirerte tekster har en ytre form, den bokstavelige betydningen, som skjuler en ufattelig stor skatt; den åndelige betydningen!