Hvem er Jesus Kristus?

Jesus er vår Gud. Som det står i Bibelen: » For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,» (Paulus´ brev til kolosserne, kapittel 2, vers 9).