Hva med treenigheten?

Det finnes en treenighet , men består ikke av tre guddommelige personer.

Akkurat som et menneske består av tre deler – sjel, kropp og handling – så har Gud en guddommelig sjel («Faderen»), en guddommelig kropp («Sønnen») og en guddommelig handling, eller virksomhet, som stråler ut og påvirker oss («Den hellige ånd»). Denne guddommelige treenigheten finnes i Herren Jesus Kristus.