Hva med jomfrufødselen?

Tror Den nye kirken på jomfrufødselen?

Ja, absolutt. Jesus er Gud som kom til jorden som menneske. Han er selve livet. Å akseptere at Jesus hadde Gud i seg selv er vesentlig for å forstå frelsesgjerningen. Gud sendte ikke noen andre for å lide og dø. Han kom selv.