Hva er Den nye kirken?

Den nye kirken er en ny, kristen menighet, med en lære som vitaliserer og fordyper det tradisjonelle kristne budskapet.

Slik kristendommen utviklet seg fra jødedommen, har Den nye kirken utviklet seg fra kristendommen og utgjør ett nytt trinn – med Herren Jesus Kristus i sentrum. I et helt nytt lys forklares Bibelens gåtefulle fortellinger og tilsynelatende selvmotsigelser. Dette tillater oss å «med fornuften tre inn i troens sannheter».

Hva står Den nye kirken for i forhold til andre trossamfunn?

Kirken er ikke bundet til noen og står helt fritt i forhold til andre kirkesamfunn. Men vi tror at ethvert menneske, uansett tradisjon, finner sin vei til himmelen gjennom et liv i kjærlighet til medmennesker og tro på én Gud.