Hva betyr korsfestelsen?

Korsfestelsen bør sees i sammenheng med oppstandelsen. Hele Jesus sitt liv handlet om å guddommeliggjøre sitt menneskelige vesen.

Gjennom å stadig overvinne fristelser fra helvetets onde makter, byttet Jesus ut den menneskelige naturen med den guddommelige, bit for bit. Og til slutt, gjennom å akseptere korsfestelsen som var den siste og største utfordringen, ble hans menneskelighet helt og fullt guddommelig, og han kvelte helvetene for all fremtid. Orden ble gjenopprettet, og den oppstandne Herren regjerer dermed over himmel og jord. Uten korsfestelsen hadde han ikke kunnet vinne all makt. Korsfestelsen er derfor av stor betydning i Den nye kirkens lære, men det er den oppstandne, levende Gud, Jesus Kristus vi tilber i Den nye kirken!