Spørsmål & svar

Hva kjennetegner Den nye kirken?

Den nye kirken kjennetegnes av synet på individets valgfrihet og ansvar. Den nye kirken tiltaler den som vil forstå, som vil ha en religion med en klar forståelse av meningen med livet – og kunnskap om hva som hender etter kroppens død. Den som søker sin tro med åpne øyne, og ikke nøyer seg med tomme og dunkle fraser, kan ta til seg en av Den nye kirkens nøkkelformuleringer – «Nå er det tillatt å forstå troens mysterier». Det er praktisk religion som gjelder.

Den uselviske kjærligheten til det som er godt i medmenneskene. Den viktige innsikten er at Gud er én, Herren Jesus Kristus. Det at vi kan lese Bibelen med en ny forståelse, og se hvordan uklare, noenganger brutale fortellinger begynner å lyse i en logisk sammenheng. Spontane kommentarer fra nye medlemmer kan gi en idé om hva som er vesentlig i Den nye kirken. De snakker om glede, om en følelse av trygghet, om det faktum at mennesker oppriktig forsøker å «gjøre religionen til livets sak», dvs. bruke sin religion i alt de gjør hver dag – ikke bare på søndager. En religion med klarhet og fornuft. Velkommen til å finne ut mer!