Basis - et åndelig utviklingsprogram

Livets bruksanvisning

Historiene i Ordet er som en bruksanvisning for livet. I denne bruksanvisningen finner du ”hurtigreferanse”-prinsipper som forklarer grunnleggende funksjoner. Med dette mener jeg grunnleggende, klare og enkle beskrivelser av rett og galt, som vi finner i de ti bud, i bergprekenen, og i mange av Herrens ord og handlinger. Denne veiledningen i hvordan man bør leve er tilstrekkelig for å styre alle i en sunn, åndelig retning.

Så finnes det en mer detaljert veiledning. Beskrivelsene av det åndelige livets finesser, grundige og praktiske forklaringer som forteller om hva som skjer når ting blir vanskelige.

Til sist finner vi en sammenhengende lære om Herren, den åndelige verden, og hvordan vi påvirkes av den åndelige verden. I Den nye kirken mener vi at Det gamle- og Det nye testamentet inneholder all denne informasjonen. Noe er forklart enkelt og forståelig, mens andre deler trenger dekoding fordi budskapet ligger under selve fortellingene.

Denne metoden for å se vidtrekkende og livsendrende sannheter ”mellom linjene” i Bibelens fortellinger, er beskrevet i Skriftene (Swedenborgs teologiske verk). Her er noen eksempler: I bokserien Himmelske hemmeligheter (Arcana Cœlestia) finner vi en systematisk gjennomgang av flere av historiene i Det gamle- og Det nye testamentet. Den viser de sammenhengende sannhetene som ligger gjemt i tilsynelatende selvmotsigende historier. Bøker som Læren om den hellige skrift viser hvordan ”umulige” historier, som skapelsen av universet på seks dager, portretterer de dypere realitetene i et menneskes gradvise åndelige vekst og forhold til Herren.

Historiene er også viktige i seg selv. De fungerer som en rik – noen ganger vakker, noen ganger streng – basis av bildespråk som snakker til de varierende følelsesmessige tilstandene i livene våre.  De trøster oss når vi sørger, gir oss mot når vi er svake, eller hjelper oss til å finne fred når vi føler uro. De gir oss retning når vi har kjørt oss fast i et åndelig blindspor.

Det å kjenne bibelfortellingenes dypere nivåer gjør at de rammer inn Herrens plan. I disse tre nivåene av åpenbaring – Det gamle testamentet, De nye testamentet og Skriftene – ser vi Herrens fremstilling av hvordan livet fungerer, både i de små detaljene og i det større bildet. Dette er svært oppmuntrende, fordi vi begynner å forstå hvordan Herren elsker oss, og hvordan han hele tiden leder oss, selv når omstendighetene er vanskelige.

I slutten av boken Sann kristendom kan vi lese følgende: ”Nå er det tillatt å tre inn i troens mysterier gjennom forstanden” (508). Systemet, som er beskrevet i læren og som gir oss muligheten til å lese Det gamle- og Det nye testamentets fortellinger på et dypere, åndelig nivå, er fundamentalt for Den nye kirken.

Systemet for å forstå Ordets åndelige dimensjon er todelt. Først bør vi søke å bli kjent med Herren, og være villig til å elske ham ved å leve etter hans lære, som er beskrevet i Ordet (Læren om den hellige skrift 57). Dette åpner våre øyne slik at vi kan se en dypere mening i Ordet. Denne prosessen er beskrevet i evangeliet etter Johannes: ” Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.” (Johannes 14:21). Det neste vi bør gjøre er å lete etter de enkle, klare budskapene om hvem Herren er, og hva han ber oss gjøre med våre liv. Og så kan vi bruke disse konseptene til å kaste lys over de andre, tilsynelatende mer dystre fortellingene.  Denne metoden krever både øvelse og bønn.

Når vi øver opp en nye vane med oppriktig lesing av Ordet, med bønn til Herren om det åndelige lyset vi trenger for å forstå fortellingene, vil vi bli slått av den visdommen Herren viser oss. Ikke bare finner vi praktiske råd for våre daglige liv. Vi finner også fred, og trygghet i at Herren er med oss.

David Lindrooth