Basis - et åndelig utviklingsprogram

Gud slipper flere inn i himmelen enn du og jeg ville ha gjort

Gode mennesker kommer til himmelen, og onde mennesker havner i helvete. Det er en grunnleggende lære fra Bibelen som vi kan stole på, ikke sant? Men hvem kan si om noen er gode eller onde? Vi tror kanskje at vi vet hvordan andre mennesker er, men hvor mye kan vi egentlig stole på våre egne inntrykk? Vi kan se og vurdere hvordan mennesker handler, men det er jo det som skjer på innsiden som er det viktigste.

Guds definisjon av et godt menneske kan være helt forskjellig fra vår egen. Gud ser på en persons liv som en helhet, med oppturer og nedturer, handlinger som har vært helt gale, og genuint gode ting som personen har gjort. Gud vil bruke enhver mulighet til å lede personen til himmelen.

Det er faktisk vi selv som tar avgjørelsen om hvorvidt vi ender opp i himmelen eller helvete. Herren jobber for å lede oss til et godt liv, men vi står helt fritt til å leve slik vi selv ønsker. Noen ganger tar vi totalt gale avgjørelser, men vi har alltid mulighet til å vende tilbake til Herren, og la ham lede oss i en klokere retning.

Kanskje møter vi personer vi aldri trodde skulle ende opp i himmelen, når vi kommer dit selv. Men akkurat som dem kommer vi dit bare om vi tar den jobben det er å rydde opp i våre egne liv, og lever slik Herren vil at vi skal leve.

Peter Buss, Jr.