Basis - et åndelig utviklingsprogram

Frivillighet

Skriftene forteller om hvordan himmelen er et kongerike som består av å være til nytte. Himmelen er et sted hvor hver person gjør det hun eller han elsker å gjøre. Himmelen er et sted hvor du oppdager hva dine dypeste gaver og talenter er, og har mulighet til å bruke dem til nytte for andre.

Se litt på den ”modellen”, og tenk på hvordan vi kan bruke disse himmelske idealene her på jorda. Som et åndelig fellesskap har vi en mulighet til å implementere himmelske idealer og prinsipper.

Himmel og helvete 387 snakker om hvordan det er komplett umulig å liste opp alle de ulike funksjonene som folk har i himmelen, både fordi de er utallige og fordi variasjonen er så enorm. Hva kan det lære oss i vår samhandling med vårt åndelige fellesskap?

I hvert åndelig fellesskap finnes det ulike roller som vi kan fylle. Finn et område som interesserer deg, og som du vil ha glede av å gjøre for andre.

Anna Woofenden