Basis - et åndelig utviklingsprogram

Formålsparagrafen

Formålsparagrafen til the General Church (Den allmenne kirken)

The General Church of the New Jerusalem er moderorganisasjonen for en rekke nykirkelige kirker og fellesskap over hele verden. Oppgaven for the General Church er å samarbeide med Herren for å bygge den nye kirken i hjerte, sinn og liv hos alle mennesker gjennom først å stimulere til troen på at Det gamle- og nye testamentet og Swedenborgs skrifter er Guds ord, og så stimulere til kjærlighet og lydighet til dette Ordet. For å oppfylle dette ønsker the General Church å oppnå følgende:

  • Legge til rette for tilbedelse av Herren Jesus Kristus i hans andre ankomst
  • Bevare og fremme ideen om at Det gamle- og nye testamentet sammen med Skriftene er Ordet, som alene har autoritet i kirken.
  • Øke og forsterke forståelsen av Ordet, gjennom formell utdannelse og andre virkemidler, for å berike livene til mennesker i alle aldre, under alle omstendigheter og livsfaser.
  • Fremme ekte vennskap og gjensidig respekt gjennom en kombinasjon av samarbeid og sosialt liv, og ved hjelp av dette skape en atmosfære til støtte for den enkeltes moralske liv.
  • Fremme Den nye kirkens vekst