Basis - et åndelig utviklingsprogram

Felleskap

Mange av oss har opplevd å møte noen for første gang, og i løpet av kort tid virker det som om vi har kjent vedkommende bestandig. Det er som om det finnes en dypere forbindelse som går utenfor tid og rom. Mange av oss har også opplevd å være omgitt av mange mennesker, og likevel følt oss isolerte og alene. Disse forbindelsene (eller mangel på forbindelse) er påvirket av hvordan vi har det med oss selv. Om vi opplever at vi kan stole på andre eller ikke. Og om vi har en forbindelse med Herren, eller ikke.

Herren ønsker at vi skal oppleve disse forbindelsene, og kjenne et fellesskap. Han ønsker at vi skal kjenne støtte, akkurat som han ønsker at vi skal elske og støtte andre. Enhet og en følelse av fellesskap begynner ikke med å granske andre, men med å granske oss selv. Vår forbindelse med andre begynner ikke med krav fra oss om at våre medmennesker må endre seg, men med å innrømme at vi ikke er perfekte selv heller. Hva er et av de første skrittene mot enhet? Nestekjærlig respons ved å akseptere og respektere andre mennesker. Når vi opplever uenighet, hva kan en viktig del av svaret være? Nestekjærlighet gjennom å akseptere andre meninger.

Forfatteren Ralph Waldo Emerson sa en gang at ”vennene mine har jeg fått helt oppfordret. Den store Gud gav dem til meg.” Evnen til å ha venner og å elske dem uselvisk, uten å tenke på egennytte, er en gave fra Gud. Livets åndelige vei består delvis av å være til nytte for menneskene rundt oss. Herren vil at vi skal delta i vårt nærmiljø, med kjærlighet og hjelp. Når vi strekker ut en hånd til andre, åpner vi en forbindelse som ikke bare kan hjelpe dem, men også oss selv. Det hjelper oss til å forstå at hjertefølt hjelp og forbindelse til andre i sannhet er den åndelige veien. Albert Einstein sa en gang at vår avstand til hverandre er en optisk illusjon skapt i bevisstheten. Martin Luther King Jr. snakket om en forandring til mer ”globale tanker”, hvor vi ikke lenger tenker på oss selv som separate individer isolert fra hverandre, men som en verden der vi vet at vi virkelig er ett med hverandre.

I et ekte fellesskap ser menneskene på hverandre som søsken. Ekte fellesskap lærer oss å elske alle barn som om de var våre egne. Det er i troen på at du og jeg er forbundet med hverandre at vi kan føle oss trygge, sikre og elsket. Spre din kjærlighet hvor enn du går. Begynn i ditt eget hjem med din egen familie, spre kjærligheten ut til de du jobber sammen med, de du møter i løpet av dagen, og videre ut i nærmiljøet. Kjærligheten vi gir vil mangedoble seg og gro: ”Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.” (Lukas 6:38)

Joanne Kiel