Basis - et åndelig utviklingsprogram

Å kjenne Gud

Forestillingen om å ”kjenne Herren” blir å vår kultur ofte forbundet med umiddelbar frelse, bildet av en sint Gud og en sønn som ofrer seg selv (for å blidgjøre den sinte guden), og evig dom for alle som velger å ikke akseptere Jesus. Om jeg hører noen si ”Kjenner du Jesus?”, kjenner jeg at jeg blir skeptisk og litt ”på vakt”. Men er det noen grunn til å være negativ og skeptisk til det å kjenne Jesus, kjenne Gud? Selvfølgelig ikke. Det å bli kjent med Gud, han som har skapt oss, kan være en kilde til glede, forståelse og energi i våre liv. Det kan gi oss en dyp, indre fred. Det kan gi oss en trygghet i noe som er større enn oss selv. Og det kan gi oss den gaven det er å vite at livet vårt har et klart formål. Det å kjenne Gud er selve basis for vår åndelige reise som vil vare gjennom evigheten.

Swedenborgs bok ”Himmel og helvete” begynner med setningene: ” Først og fremst må vi vite hvem himmelens Gud er, fordi alt annet avhenger av dette” (Himmel og helvete 2). Vår basis; grunnmuren vi bygger på, er å vite hvem Gud er.

Jeg kan spørre meg selv: ”Kjenner jeg Herren, Jesus Kristus, skaperen av himmelen og jorden?” Enkelte dager kan jeg selvsikkert svare: ”Yes! Jeg kjenner Herren, og han gjør fantastiske ting med livet mitt!” Andre dager kan jeg svare mer intellektuelt: ”Vel, jeg vet og tror på at Herren finnes. Det finnes massevis av religiøse læresetninger som bygger opp under det. Men jeg føler det ikke akkurat slik her og nå.” Så er det ganger da jeg tviler, hvor det virker umulig at det kan finnes noen Gud full av kjærlighet, midt i all smerte og kaos, selv om det er akkurat i slike stunder jeg trenger Herren som mest. Hver og en av disse sinnstilstandene stimulerer meg til å bli bedre kjent med Herren, til å bygge et sterkere forhold til ham, og til å være i kontakt med Herrens omsorg for livet mitt.

Hvordan bygger og styrker vi et slikt forhold? Hvordan kan jeg, et endelig individ, være i kontakt med den uendelige skaperen av universet? Den nye kirkens lære viser vei til et slikt forhold. Den nye kirkens lære forteller oss at Herren, himmelens og jordens Gud, kom til jorden i menneskeform, slik at hver og en av oss kan få et forhold til en synlig, menneskelig Gud. Gud selv tok en menneskelig form og levde et menneskelig liv. Han gjennomlevde hver smerte, hver sorg og hver fristelse som vi mennesker noen gang kan oppleve. Han slåss mot (og vant over!) alle fristelser, og skapte slik et grunnlag for oss å leve på. Guds liv på jorden skapte åndelig frihet for hver enkelt av oss, og viste oss hvordan vi burde leve våre liv. Slik viste Herren oss at åndelig vekst er en prosess, og at frelse kommer gjennom å avvise det onde som angriper oss, gjennom å tro på Herren, og gjennom å leve et godt liv. Herren ga oss en ny måte å bli kjent med og få et forhold til ham på.

Å bli kjent med Herren kan føles som en overveldende, nesten skremmende oppgave, og mange av oss aner ikke hvor vi skal begynne. Ta et skritt tilbake og tenk over de relasjonene du har til andre mennesker. Hva er det du må gjøre for å få en god relasjon, et godt forhold til andre? Du må snakke med dem, bruke tid sammen med dem, du gjør ting for å uttrykke omtanke og kjærlighet, du viser tillit, du forteller dem hva du verdsetter hos dem, pluss mye annet. De samme prinsippene gjelder i vårt forhold, vår relasjon til Herren.

Det er viktig for oss å kommunisere med Herren gjennom å be, og gjennom å lese Ordet (Bibelen). Bønn er ikke noe som er reservert til gudstjenester på søndagene. Bønn er et verktøy som hele tiden er tilgjengelig for oss for å kommunisere med vår skaper. La bønn bli en integrert del av dagen. Fortell Gud om det du sliter med, takk ham for alle velsignelser, og diskuter ideer med ham. Gi ham rom for å svare deg. En av de mest direkte kanalene Gud bruker for å snakke med oss, er når vi leser og mediterer over Ordet.

Bruk tid sammen med Gud. Gode og sunne forhold krever tid av oss. Tenk om du fortalte barnet ditt, eller kjæresten din: ”Jeg elsker deg! Derfor vil jeg bruke 45 minutter hver uke på å snakke med deg, høre på det du har å si, og å tilbringe tid sammen med deg. Resten av uken har jeg dessverre ikke tid. Men husk at jeg elsker deg!” Ville dette fungert? Selvsagt ikke. Vi må ganske enkelt bruke tid på gode relasjoner.

Gi uttrykk for din kjærlighet til Herren. Fortell ham hvor takknemlig du er for livet ditt, hver dag. Bruk litt tid på kvelden til å gå gjennom dagen sammen med Gud, og takk ham for alt som har vært bra.

Lær deg å ha tillit til Gud. Det kan være vanskelig for oss å stole på andre. Det er ofte mest komfortabelt å beholde kontrollen selv. Men tillit er en vital del av en sunn relasjon. Hvis tanken på å stole på Gud virker fremmed, kan du starte i det små. Fortell Herren at du har tillit til ham angående en samtale med noen, eller i forbindelse med en enkel avgjørelse. Se hvordan det virker, og bygg tilliten videre derfra.

Det å bli kjent med Gud er ikke noe mysterium. Forholdet til Gud kan bli der hvor du opplever dine beste stunder av fred  og glede. Å bli kjent med Gud er en prosess, og han gir oss de verktøy vi trenger. Jo bedre vi blir kjent med Gud, jo enklere blir det å leve livet i samsvar med Guds plan for oss, og jo sterkere vil vi oppleve at livet blir komplett.

Anna Woofenden