Gudstjenester

200px_illustration_004

Vi holder gudstjenestene våre i Oslo.


Den nye kirken feirer gudstjenester mellom 2 og 4 ganger pr. år.
Neste gudstjeneste blir 4. desember 2016.